TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS UTÁN

 

Írta: szerk.

December elsején a tisztújító küldött-közgyűlés újabb öt évre bizalmat szavazott Hajdu Péter elnöknek, aki a következő ötéves ciklus legfontosabb feladatának az infrastrukturális lehetőségek bővítését és a minőség emelését jelölte meg.

Elnök úr, először is gratulálunk. Tekintsünk vissza az elmúlt öt évre.

Egy kicsit távolabbról kezdem. 1997-ben, amikor a Kőbányai Önkormányzat segítségével megalakítottuk ezt az egyesületet, senki sem gondolta, hogy Budapest egyik meghatározó utánpótlás-nevelő klubja leszünk. Amikor először beléptem a Zrínyi Gimnázium tornatermébe - melynek talaja a Balatonhoz volt hasonlatos, olyan hullámos volt - elhatároztam, hogy ha törik, ha szakad ide kosárlabda-pályát varázsolunk és itt lesz az otthonunk. Ehhez jó társra leltem a gimnázium akkori igazgatója, Nahalkáné Czédulás Margit és az akkori elnök Gróf Csaba (aki a Sibrik Általános Iskola igazgatója volt) személyében. Az Önkormányzat György István akkori polgármester vezetésével is mellénk állt, így az otthonteremtés sikerült. Az első edzőtáborban a gyerekek kitalálták a Darázs fantázianevet és elindultunk egy úton, mely sok örömmel, eredménnyel (országos bajnoki címek), de ugyanakkor rengeteg munkával és áldozattal járt. Így értünk el 2010-hez, mikor is Gróf Csaba már nem vállalta az elnöki posztot és engem kértek fel a Darazsak első számú vezetőjének 13 év elnökségi tagság után. Mozgalmas öt év volt, stabilizáltuk helyzetünket, a kormányzat bevezette a TAO finanszírozási rendszert, akadémiai rangot kaptunk, megdupláztuk a gyerekek számát, csarnokot építettünk, nemzetközi kupaküzdelemben veszünk részt.

Vegyük sorba. Stabilizálás.

Az önkormányzat új vezetése és Kovács Róbert polgármester úr biztosított arról, hogy továbbra is támogatják az egyesületet, valamint számba vettük azokat a lehetőségeket, melyek mentén együtt tudunk működni és tudjuk egymás munkáját segíteni. Így a kerületben stabillá, tervezhetővé vált működésünk.

TAO.

Nem tudom, hogy kinek jutott eszébe a TAO támogatási forma, de borzasztó jót tett az öt labdajátékkal. Az egyik legnagyobb kormányzati eredménynek tartom. Elképesztő fejlődést hozott, ugrásszerűen megnőtt az igazolt sportolók száma, ma már az öt sportágban százezres növekedés tapasztalható. De maradjunk a saját házunk táján, a bevezetés óta megkétszereződött a gyerekek száma.

Az utóbbi időben több kritikai észrevétel is napvilágot látott a TAO-val kapcsolatban.

Valaki mindig fintorog. Hallottam én is, hogy a Transparency International szerint 200 milliárd körüli átláthatatlan pénzhez jutottak ezek a sportágak. Nos, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége nem kapott ilyen kritikát, de biztos vagyok benne, hogy a többi sportágban sem az átláthatatlanság a jellemző. Akik megfogalmazzák ezeket a vádakat, végezzék el azt az egyáltalán nem könnyű munkát, amit egy ilyen elszámolás követel. Nálunk pl. van olyan nap, amikor négy ember egész nap ezzel foglalkozik, elképesztő - szerintem időnként már túlzás is - mennyiségű igazolás, bizonylat, számla, stb. és azok összehangolása szükséges. A legprecízebb elszámolásnál is előfordul, hogy az ellenőrök nem fogadnak be számlákat és az így keletkező összeget bizony vissza kell fizetni az államkasszába. Úgyhogy valószínűleg a TI munkatársai nem vettek még részt ilyen elszámolás összeállításánál.

Akadémiai rang?

Zsíros Tibor még élt, amikor már arról beszélgettünk, milyen képzési szisztémával dolgozzunk. Miután ő a sportág mesteredzője és az utoljára olimpián szereplő férfi válogatott szövetségi kapitánya volt, szakmai tudása elvitathatatlan. Megbeszéltük, hogy az ő nevét viseli majd az akadémia és segítséget nyújt az akkreditációs anyag elkészítésében. Sajnos már nem érte meg, de az anyag elkészült, az MKOSZ szakmai bizottsága megtárgyalta, megvédtük és 2013. április 16-án megkaptuk az akadémiai rangot. Állítom, hogy az egyik legszervezettebb és a legképzettebb edzőkkel rendelkező akadémia vagyunk az egész országban és filozófiánk is helyes, csak azokat irányítjuk az élsport irányába, akik meggyőződésünk szerint alkalmasak erre. De nevelünk sok-sok, a sportágat szerető egészséges embert, edzőt, játékvezetőt, zsűritagot és persze reméljük, hogy tanítványaink közül minél többen támogatóinkká válnak.

Csarnoképítés.

A nagy álom valóra váltása, az önálló otthon: a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok, az együttműködés és együtt gondolkodás egyik legszebb példája. Még kőbányai sportvezető voltam, amikor készítettünk egy felmérést, melyből az derült ki, hogy a Kada Mihály és a Harmat 88. iskolákban az egy főre eső tornaterem-négyzetméter elképesztően kevés. Több elképzelés volt: sátras fedés, könnyűszerkezetes megoldás, mígnem az a döntés született, hogy készüljön építési engedélyezési terv a Kada utcai iskola udvarának területére. Közben jöttek a 2010-es választások, én elkerültem a Fővárosi Önkormányzathoz, kicsit felejtődött az ügy, majd 2011-ben jött a TAO. Azonnal megláttuk a lehetőséget és a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, dr. György István akkori főpolgármester-helyettessel, Kovács Róbert polgármesterrel és munkatársaival összeraktuk a konstrukciót: az önkormányzat adja a területet és a 30% önrészt, a fővárosi cégek TAO képességéből jön a további 70%, az egyesület pedig átveszi a Kada utcai építési engedélyt, pályázatot ad be az MKOSZ-hez és ha nyer, megépíti a kosárlabda-csarnokot az önkormányzat szakmai felügyeletével. Elkezdődött a megvalósítás, mindenki óriási munkát végzett a maga területén. Nagy segítséget kaptunk Hodász Istvántól, az EGIS vezérigazgatójától és Koncz Lászlótól, a FŐGÁZ akkori első emberétől és persze az MKOSZ-től. Zsizsi bácsi még élt, amikor egy Mikulás Kupa alkalmával hozzájárult, hogy a nevét viselje a csarnok. Sajnos a 2014-es átadást már nem érhette meg, de szelleme mindig ott lesz a Kada utcában, ahol tárgyaiból, kitüntetéseiből, ereklyéiből egy állandó kiállítást is létrehoztunk. Itt látható a magyar kosárlabdasport eddigi legnagyobb győzelme, az 1955-ös budapesti Európa-bajnokság aranyérme is.

Nemzetközi kupaküzdelem?

Augusztus 28-30 között Pécsen kezdtük meg EYBL (European Youth Basketball League - Európai Ifjúsági Kosárlabda Bajnokság – a szerk.) szereplésünket U14-es csapatunkkal. A Zsíros Akadémia Kőbánya ezzel a klub történetében először bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe. Idén és jövőre minimum négy tornán vesznek részt a játékosok, ami persze plusz mérkőzéseket jelent a hazai bajnokságon kívül. A mieinken kívül a Pécs, a Debrecen, a Szolnok, a BK NH Ostrava, a TS München, az Inter Bratislava, a Flash Belgrád és a Kolozsvár csapatai szerepelnek a csoportunkban. Nekünk január 22-24 között kell egy tornát rendeznünk. A két forduló alatt mindenkivel játszunk a csoportban, az első kettő megy tovább a területi döntőbe, annak az első két helyezettje pedig a szuperdöntőbe jut, ami tulajdonképpen az EYBL összevont döntője. A cél az, hogy ezek a gyerekek, akik kiemelkednek korosztályukból, kaphassanak egy olyan lehetőséget, ami a fejlődésüket szolgálja. Nem mindegy, hogy mindig ugyanazokkal játszunk, vagy nálunk erősebbekkel. Fejlődni akkor fognak, ha megmérettetnek.

Ez volt a múlt. A küldött közgyűlésen a következő ötéves ciklus legfontosabb feladatának az infrastrukturális lehetőségek bővítését és a minőség emelését jelölte meg célul.

Igen, vannak tervek. Megismételve a Kada utcai konstrukciót, az önkormányzattal együttműködve a Harmat 88. sz. iskola udvarán is szeretnénk egy kosárlabda-csarnokot építeni. Ez egy kicsit szerényebb lesz, mint a Zsíros, de funkciójában, méreteiben tökéletesen megfelel az akadémia céljainak és persze az iskolai testnevelésnek is. Tovább bővítjük a Szt. László Gimnáziummal az együttműködést, Sárkány Péter igazgató úr a kezdetektől fogva partnerünk volt és mindig segített a tehetséges és jól tanuló gyermekeink továbbtanulásában. De a másik gimnáziummal, a Zrínyivel is jó a kapcsolat, Edényi László igazgató úr - aki ismét tagja lett az elnökségnek - személye garancia a gyerekek menedzselésénél. Fontos ez, hiszen a mennyiség után a minőséget célozzuk meg. A távlati cél jól képzett játékosok nevelése. Örülnék annak, ha minél több kőbányai játékos beférne azokba a válogatottakba, melyek Budapest néven indulnak a különböző korosztályokban. Folytatjuk az EYBL szereplést, bizonyára nemcsak egy korosztály versenyzői lesznek alkalmasak rá. Reményeim szerint a Zsíros Akadémia névadójához méltóan több olyan játéktudású játékost fog nevelni, amilyen Zsizsi bácsi volt a maga idejében. Egyébként nemcsak jó kosárlabdázókat, hanem egészséges, jó gondolkodású, a későbbiekben diplomákat szerző embereket is szeretnénk nevelni kis hazánknak.